Referència 3D

Una referència en 3D a Excel fa referència a la mateixa cel·la o interval en diversos fulls de càlcul. En primer lloc, veurem l’alternativa. Llegir Més

Afegiu una columna

Per afegir una columna a Excel, feu clic amb el botó dret a la lletra de la columna i feu clic a Insereix. En inserir una columna o fila, les referències de cel·les s’actualitzen automàticament. Llegir Més

Valor absolut

La funció ABS a Excel retorna el valor absolut d’un nombre. Dit d’una altra manera: la funció ABS elimina el signe menys (-) d’un nombre negatiu i el fa positiu. Llegir Mésadreça

La funció ADREÇA a Excel crea una referència de cel·la com a text, basada en una fila i un número de columna determinats. Per defecte, la funció ADREÇA crea una referència absoluta. Llegir Més

Referència absoluta

Una referència absoluta a Excel fa referència a una ubicació fixa en un full de càlcul. Quan copieu una fórmula, una referència absoluta no canvia mai. Llegir MésAgregat

Les funcions d'Excel com SUM, COUNT, LARGE i MAX no funcionen si un interval inclou errors. Tot i això, podeu utilitzar fàcilment la funció AGGREGATE per solucionar-ho. Llegir Més

Anova

Aquest exemple us ensenya a realitzar un ANOVA (anàlisi de la variància) d'un factor únic a Excel. S'utilitza un ANOVA d'un sol factor o de sentit únic per provar la hipòtesi nul·la que les mitjanes de diverses poblacions siguin totes iguals. Llegir Més

300 exemples

Completa aquesta secció i converteix-te en un professional d'Excel. Els exemples i característiques d'aquesta pàgina també es poden trobar a la part dreta de cada capítol. Llegir MésGràfic d'àrea

Un gràfic d'àrees és un gràfic de línies amb les àrees situades a sota de les línies plenes de colors. Utilitzeu un gràfic d’àrees apilades per mostrar la contribució de cada valor a un total al llarg del temps. Per crear un gràfic d'àrea a Excel, executeu els passos següents. Llegir MésEmplenament automàtic

Utilitzeu Emplenament automàtic a Excel per omplir automàticament una sèrie de cel·les. Aquesta pàgina conté molts exemples d'emplenament automàtic fàcils de seguir. El cel és el límit! Llegir Més

Ajust automàtic

Probablement sabeu com canviar l’amplada d’una columna a Excel, però també sabeu com ajustar automàticament l’entrada més ampla d’una columna? Llegir Més

Recuperació automàtica

Excel desa periòdicament una còpia del fitxer Excel. Obteniu informació sobre com recuperar un fitxer que mai no s'ha desat i com es pot recuperar un fitxer que s'ha desat almenys una vegada. Llegir Més

Mitjana

La funció MITJANA a Excel calcula la mitjana (mitjana aritmètica) d’un grup de nombres. La funció MITJANA ignora els valors lògics, les cel·les buides i les cel·les que contenen text. Llegir Més

Mitjana Si

La funció AVERAGEIF a Excel calcula la mitjana de cel·les que compleixen un criteri. AVERAGEIFS calcula la mitjana de cel·les que compleixen diversos criteris. Llegir MésEixos

La majoria dels tipus de gràfics tenen dos eixos: un eix horitzontal (o eix x) i un eix vertical (o eix y). Aquest exemple us ensenya a canviar el tipus d’eix, afegir títols d’eixos i a canviar l’escala de l’eix vertical. Llegir Més

Gràfic de barres

Un gràfic de barres és la versió horitzontal d’un gràfic de columnes. Utilitzeu un gràfic de barres si teniu etiquetes de text grans. Per crear un gràfic de barres a Excel, seguiu els passos següents. Llegir Més^