Excel

Referència absoluta

Absolute Reference

Exemple de referència absoluta a Excel

Una referència absoluta a Excel fa referència a una referència que està 'bloquejada' de manera que les files i les columnes no canvien quan es copien. A diferència d'un referència relativa , una referència absoluta fa referència a una ubicació fixa real en un full de càlcul.

Per crear una referència absoluta a Excel, afegiu un signe de dòlar abans de la fila i la columna. Per exemple, una referència absoluta a A1 té aquest aspecte:

mitjana excel si la cel·la conté text
 
=$A

Una referència absoluta per al rang A1: A10 té aquest aspecte:

 
=$A:$A

Exemple

A l'exemple que es mostra, la fórmula de D5 canviarà així quan es copiï la columna D:

quina és la funció de restar a Excel
 
=C5*$C =C6*$C =C7*$C =C8*$C =C9*$C

Tingueu en compte que la referència absoluta a C2, que manté la taxa horària, no canvia, mentre que la referència a les hores de C5 canvia amb cada fila nova.Alternar entre adreces absolutes i relatives

Quan introduïu fórmules, podeu utilitzar una drecera de teclat per a canvieu les opcions de referència relativa i absoluta , sense escriure els signes de dòlar ($) manualment.^