Cerca i selecciona

Podeu utilitzar la funció Cerca i reemplaça d'Excel per trobar ràpidament text específic i substituir-lo per un altre. Podeu utilitzar la funció Vés a Excel d’Excel per seleccionar ràpidament totes les cel·les amb fórmules, comentaris, format condicional, constants, validació de dades, etc. Llegir Més

Protegir

Xifreu un fitxer Excel amb una contrasenya perquè requereixi una contrasenya per obrir-lo. Per protegir un fitxer Excel amb contrasenya, executeu els passos següents. Llegir Més

Fulls de treball

Un full de càlcul és una col·lecció de cel·les on es conserven i es manipulen les dades. Cada llibre de treball d'Excel pot contenir diversos fulls de treball. Llegir Més

Format de cel·les

Quan formatem cel·les a Excel, canviem l’aspecte d’un número sense canviar el número en si. Podem aplicar un format de número (0,8, 0,80 $, 80%, etc.) o un altre format (alineació, tipus de lletra, vora, etc.). Llegir MésPlantilles

En lloc de crear un llibre de treball Excel des de zero, podeu crear un llibre de treball basat en una plantilla. Hi ha moltes plantilles gratuïtes disponibles que esperen ser utilitzades. Llegir Més

^