Excel

Compteu les cel·les iguals a

Count Cells Equal

Fórmula Excel: Compteu les cel·les iguals aFórmula genèrica
= COUNTIF (range,value)
Resum

Per comptar el nombre de cel·les igual a un valor específic, podeu utilitzar el fitxer Funció COUNTIF . A l'exemple que es mostra, G6 conté aquesta fórmula: 
= COUNTIF (D5:D11,'red')
Explicació

La funció COUNTIF és totalment automàtica: compta el nombre de cel·les d’un interval que coincideixen amb els criteris proporcionats.

intersecció d'una fila i columna

Per a la gamma, fem servir D5: D11, que conté colors. Per criteris, simplement fem servir 'vermell'.

COUNTIF retorna el recompte de valors de D5: D11 que són iguals a 'vermell'.

Excel utilitza el número de fila a la fórmula

Nota: quan els valors de text s’ofereixen directament com a criteris, cal incloure-hi cometes dobles (''). Si teniu un criteri en una altra cel·la, podeu proporcionar l'adreça de la cel·la com a criteris sense cometes, tal com es veu a aquest exemple .Autor Dave Bruns


^