Filtre

Filtreu les dades d'Excel si només voleu mostrar registres que compleixin determinats criteris. Feu clic a qualsevol cel·la del conjunt de dades. A la pestanya Dades, al grup Ordena i filtra, feu clic a Filtre. Llegir Més

ToolPak d’anàlisi

L’Anàlisi ToolPak és un programa complementari d’Excel que proporciona eines d’anàlisi de dades per a l’anàlisi de dades financeres, estadístiques i d’enginyeria. Llegir MésTaules

Les taules us permeten analitzar les vostres dades a Excel de forma ràpida i senzilla. Obteniu informació sobre com inserir, ordenar i filtrar una taula i com es mostra una fila total al final d’una taula. Llegir MésSolucionari

Excel inclou una eina anomenada solucionador que utilitza tècniques d’investigació d’operacions per trobar solucions òptimes per a tot tipus de problemes de decisió. Llegir Més

Anàlisi de què passa?

Què passa si l’anàlisi a Excel us permet provar diferents valors (escenaris) de fórmules. L'exemple següent us ajuda a dominar l'anàlisi de què passa si de forma ràpida i senzilla. Llegir Més^