Excel

Funció Excel GRAUS

Excel Degrees Function

Funció Excel GRAUSResum La funció Excel DEGREES converteix els angles (expressats en radians) en graus. Per exemple, la fórmula = DEGREES (PI ()) retorna 180. Propòsit Converteix els radians en graus Valor de retorn Degrees Sintaxi = DEGREES (angle) Arguments
  • angle - Angle en radians que voleu convertir a graus.
Versió Excel 2003 Notes d'ús

La funció DEGREES pren un angle en radians i el converteix en graus. Els radians mesuren angles utilitzant el radi d’un cercle , tal com es mostra en aquesta imatge:Els radians mesuren angles utilitzant el radi d’un cercle

Per convertir els graus en radians, podeu utilitzar el fitxer Funció RADIANS .

menú desplegable a excel 2010

Conversió de graus a radians manualment

Com que Pi = 180 °, la fórmula general de graus a radians és graus * PI () / 180 . Per exemple, per convertir 45 ° a radians, la fórmula d'Excel seria 45 * PI () / 180 que equival a 0,7854 radians. Més exemples a la taula següent:

Fórmula Titulacions
= 2 * PI () 360
= PI () 180
= 90 * PI () / 180 90
= 45 * PI () / 180 45
= 30 * PI () / 180 30
= 20 * PI () / 180 20


^