Excel

Funció Excel ISTEXT

Excel Istext Function

Funció ISTEXT d'ExcelResum

La funció Excel ISTEXT retorna TRUE quan una cel·la conté un text i FALSE si no. Podeu utilitzar la funció ISTEXT per comprovar si una cel·la conté un valor de text o un valor numèric introduït com a text.

Propòsit Prova d'un valor de text Valor de retorn Un valor lògic (TRUE o FALSE) Sintaxi = ISTEXT (valor) Arguments
  • valor - El valor a comprovar.
Versió Excel 2003 Notes d'ús

Utilitzeu la funció ISTEXT per comprovar si valor és text. ISTEXT retornarà CERT quan valor és text.

Per exemple, = ISTEXT (A1) retornarà TRUE si A1 conté 'apple'.

Sovint, valor es proporciona com a adreça de cel·la.

ISTEXT forma part d'un grup de funcions anomenades funcions IS que retornen els valors lògics TRUE o FALSE.

^