Excel

Funció PV d'Excel

Excel Pv Function

Funció fotovoltaica d'ExcelResum La funció Excel PV és una funció financera que retorna el valor actual d'una inversió. Podeu utilitzar la funció PV per obtenir el valor en dòlars actuals d’una sèrie de pagaments futurs, assumint pagaments constants periòdics i un tipus d’interès constant. Finalitat Obtenir el valor actual d'una inversió Valor actual de retorn Valor actual Sintaxi = PV (taxa, nper, pmt, [fv], [tipus]) Arguments
  • taxa - El tipus d’interès per període.
  • nDue - El nombre total de períodes de pagament.
  • pmt - El pagament realitzat cada període.
  • fv - [opcional] Saldo d'efectiu que voleu obtenir després d'efectuar l'últim pagament. Si s'omet, s'assumeix que és zero.
  • tipus - [opcional] Quan s'hagin de pagar. 0 = final del període, 1 = començament del període. El valor per defecte és 0.
Versió Excel 2003 Notes d'ús

La funció PV retorna el valor en dòlars actuals d’una sèrie de pagaments futurs, assumint pagaments constants periòdics i un tipus d’interès constant.Notes

1. Un flux de fluxos d’efectiu que inclou la mateixa quantitat de fluxos d’efectiu (o entrada) de cada període s’anomena anualitat. Per exemple, un préstec de cotxe o una hipoteca és una anualitat. Quan el tipus d'interès de cada període és el mateix, es pot valorar una anualitat mitjançant la funció PV.

2. En les funcions de renda vitalícia, l’efectiu que pagueu, com ara un dipòsit a l’estalvi, es representa per un nombre negatiu que rebeu, com ara un xec de dividend, per un nombre positiu. Per exemple, un dipòsit de 2.500 dòlars al banc estaria representat per l'argument -2500 per pmt si sou el dipositant i per l'argument 2500 per pmt si sou el banc.^