Excel

diagrama de Gantt

Gantt Chart

Fórmula Excel: gràfic de GanttFórmula genèrica
= AND (date>=start,date<=end)
Resum

Per crear un gràfic de Gantt, podeu utilitzar el format condicional amb una fórmula basada en la funció AND. A l'exemple que es mostra, la fórmula aplicada a D5 és:

 
= AND (D>=$B5,D<=$C5)
Explicació

El truc amb aquest enfocament és la capçalera del calendari (fila 4), que és només una sèrie de dates vàlides, formatades amb el format de número personalitzat 'd'. Amb una data estàtica a D4, podeu utilitzar = D4 + 1 per omplir el calendari. Això facilita la configuració d’una regla de format condicional que compare la data associada a cada columna amb les dates de les columnes B i C.

La fórmula es basa en la funció AND, configurada amb dues condicions. Les primeres condicions comproven si la data de la columna és superior o igual a la data d'inici:

 
D>=$B5

La segona condició comprova que la data de la columna sigui inferior o igual a la data de finalització:

utilitzant afirmacions if then en excel
 
D<=$C5

Quan ambdues condicions tornen certes, la fórmula retorna TRUE, activant el farciment blau de les cel·les de la quadrícula del calendari.Nota: s’utilitzen les dues condicions referències mixtes per assegurar-se que les referències s’actualitzen correctament a mesura que s’aplica un format condicional a la quadrícula del calendari.

Començament ràpid | Més exemples | Resolució de problemes | Formació Autor Dave Bruns


^