Excel

Aconsegueix el percentatge de l'any completat

Get Percent Year Complete

Fórmula Excel: obteniu el percentatge de l'any completatFórmula genèrica
= YEARFRAC ( DATE ( YEAR (date),1,1),date)
Resum

Si heu de calcular el percentatge restant d’un any, en funció d’una data determinada, ho feu amb una fórmula basada en la funció YEARFRAC.A l'exemple, la fórmula a C5, que calcula el percentatge de l'any restant, és:

 
= YEARFRAC ( DATE ( YEAR (B5),1,1),B5)
Explicació

la funció YEARFRAC té dues dates, una data d'inici i una data de finalització, i calcula el temps entre elles en anys fraccionats. En aquest cas, fem servir la data de finalització tal qual, però generem una data d’inici que és igual al primer dia del mateix any amb aquest bit de codi:

 
 DATE ( YEAR (B5),1,1)

Això extreu el valor de l'any de la data a B5 i el connecta a la funció DATE, juntament amb un 1 tant per al mes com per al dia.

El resultat és que la funció YEARFRAC retorna un valor decimal que correspon a la fracció de l'any entre les dues dates.Quan aquest valor es format amb el format de nombre percentual, es mostra el percentatge de l'any complet.

Percentatge de l'any restant

Per calcular el percentatge de l'any restant, només cal ajustar la fórmula per restar l'any fraccionat de 1. A l'exemple, D5 conté aquesta fórmula:

 
=1- YEARFRAC ( DATE ( YEAR (B5),1,1),B5)
Autor Dave Bruns


^