Excel

Recompte bàsic de la taula dinàmica

Pivot Table Basic Count

Les taules dinàmiques són una manera fàcil de comptar ràpidament els valors d’un conjunt de dades. A l'exemple que es mostra, s'utilitza una taula dinàmica per comptar els noms associats a cada color.un valor utilitzat a la fórmula és del tipus de dades incorrecte

Camps

La taula dinàmica que es mostra es basa en dos camps: Nom i Color. El camp Color es configura com un camp de fila i el camp de nom és un camp de valor, tal com es veu a continuació:

Configuració del camp de recompte bàsic de la taula dinàmica

El camp Nom està configurat per resumir per recompte:

Configuració del camp de valor de recompte bàsic de la taula dinàmicaEts lliure de fer-ho canviar el nom 'Comte de nom' com vulgueu.

Passos

  1. Creeu una taula dinàmica
  2. Afegiu un camp de categoria a l'àrea de files (opcional)
  3. Afegiu un camp per comptar a l'àrea de valors
  4. Canvieu la configuració del camp de valor per mostrar el recompte si cal

Notes

  1. Qualsevol camp no buit de les dades es pot utilitzar a l'àrea Valors per obtenir un recompte.
  2. Quan s'afegeix un camp de text com a camp Valor, Excel mostrarà un recompte automàticament.
  3. Sense un camp Fila, el recompte serà un recompte global de tots els registres de dades.


^