El Funció RANK a Excel retorna el rang d’un número en una llista de números. Utilitzeu RANK.AVG per retornar el rang mitjà si més d’un número té el mateix rang.1. Si s'omet el tercer argument (o 0), Excel ocupa el primer nombre més gran, el segon número segon més gran, etc.

Ordre descendent

Nota: quan arrosseguem la funció RANK cap avall, el fitxer referència absoluta ($ A $ 1: $ A $ 9) es manté igual, mentre que la referència relativa (A1) canvia a A2, A3, A4, etc.

2. Si el tercer argument és 1, Excel classifica el nombre més petit primer, el segon número més petit segon, etc.Ordre ascendent

3. La funció RANK.AVG a Excel retorna el rang mitjà si més d'un número té el mateix rang.

Rang mitjà

14/05 completat. Obteniu més informació sobre les funcions estadístiques>
Aneu al capítol següent: Rodó^