Excel

SUMIFS amb taula Excel

Sumifs With Excel Table

Fórmula Excel: SUMIFS amb taula ExcelFórmula genèrica
= SUMIFS (Table[sum_col],Table[crit_col],criteria)
Resum

Per sumar condicionalment dades numèriques en una taula d'Excel, podeu utilitzar SUMIFS amb referències estructurades tant per a la suma com per als intervals de criteris. A l'exemple que es mostra, la fórmula a I5 és: 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

On és la taula 1 Taula Excel amb l'interval de dades B105: F89.

fórmula excel per afegir un mes
Explicació

Aquesta fórmula utilitza referències estructurades per alimentar els rangs de les taules a la funció SUMIFS.

L'interval de suma es proporciona com a Table1 [Total] , el rang de criteris es proporciona com a Taula1 [Ítem] , i el criteri prové dels valors de la columna I.

La fórmula a I5 és:càlcul del valor actual net en excel
 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

que resol:

 
= SUMIFS (F5:F89,D5:D89,'Shorts')

La funció SUMIFS retorna 288, els valors de suma de la columna Total, on el valor de la columna Element és 'Shorts'.

Autor Dave Bruns


^